Het Gezelligheidskoor De Schorre Morries is ontstaan uit een gelegenheidskoor dat ter gelegenheid van een optreden op de Hollandscheveldse Nights of the Proms eind jaren 90 bij elkaar was geraapt.
Ter gelegenheid van dit eenmalige optreden werd een 25-tal mensen bijeen getrommeld die in korte tijd een aantal liedjes instudeerden.

Na een succesvol optreden op dit muziekspektakel haakte een groot deel van het koor weer af omdat zijhun medewerking als een eenmalige gebeurtenis zagen.De overgebleven koorleden vonden echter het zingen in een koor dermate leuk, dat ze besloten in 2000 officieel het gezelligheidskoor "De Schorre Morries" op te richten.
Dit had binnen de kortste keren tot gevolg dat het koor een ledenstop moest instellen omdat besloten werd niet meer dan 40 zangers en zangeressen toe te laten.
Er is veel belangstelling om tot het koor toe te treden zodat de bezetting permanent 40 leden is en ongeveer evenveel mannen als vrouwen telt.

Het koor, dat wordt begeleid door 3 accordeonisten en een toetsenist, treedt regelmatig op in Hollandscheveld en verre omstreken.
De optredens variëren van zorgcentra, campings, markten, bruiloften enz.

 

   


Het koor bracht 3 cd’s uit met in totaal zo’n 60 liedjes. Van de debuut-cd werden ruim 300 exemplaren verkocht en ook van de tweede cd vonden al  meer dan 300 exemplaren een liefhebber. De meest recente cd werd opgenomen ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het koor.

           

Het koor repeteert eens in de twee weken op de donderdagavond in Dorpscentrum Het Anker. Gemiddeld wordt er per jaar zo'n 20 keer een optreden verzorgd.